Zelfstandig zoeken naar waarheid

Open dag 25 maart 2023


Vrijmetselarij inspireert! Open huis.

Zaterdag 25 maart 2023
van 11:00 tot 17:00 uur
2e Sweelinkstraat 131 Den Haag

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving. Zou je je ook thuis voelen in een omgeving waarin respect en vertrouwen de basis vormen om, langs de weg van geleidelijke ervaring en persoonlijke groei, zelf te ontdekken wat levenskunst voor jou betekent?

U bent van harte welkom in ons Logegebouw!

Een goed gesprek tijdens een persoonlijke rondleiding. Informatie door leden van de veertien Haagse Loges. Elk heel uur (12:00 t/m 16:00) een minilezing van ca. 15 minuten. Doorlopende audiovisuele presentaties.

De 14 Loges van de Regio Groot Den Haag onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


Zoekt u naar de zin en de betekenis van het leven, naar antwoorden op levensvragen? Zoekt u uw eigen route door het leven, samen met anderen?

In uw zoektocht bent u terechtgekomen op de website van vrijmetselaarsloge De Ruwe Steen – een plek waar mensen naar elkaar luisteren en in vrijheid meningen naast elkaar leggen. Bij onze loge zien we onszelf als een ruwe steen waaraan we net zo lang kunnen beitelen totdat we ons een goede bouwsteen voor het gebouw van de mensheid achten.

Wij streven naar verdieping van inzicht en gaan uit van eenieders recht zelfstandig te zoeken naar waarheid. In dat streven staan wij natuurlijk niet alleen. Maar wij onderscheiden ons van andere organisaties door een bijzondere methode van werken. Wij maken onder meer gebruik van symbolen en rituelen die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens beschrijven. Symbolen zijn hierbij hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen.

Met onze website willen wij u graag kennis laten maken met loge De Ruwe Steen en een eerste indruk geven in het gedachtegoed van de vrijmetselarij.

Klik hier voor meer informatie over onze loge