Zelfstandig zoeken naar waarheid

Zoekt u naar de zin en de betekenis van het leven, naar antwoorden op levensvragen? Zoekt u uw eigen route door het leven, samen met anderen?


Geïnteresseerd in de Vrijmetselarij?  Kom naar de open avond van loge “De Ruwe Steen” in Den Haag.

Vrijmetselaarsloge “De Ruwe Steen” in Den Haag houdt op dinsdagavond 23 januari 2024 een avond voor belangstellenden voor mannen uit de regio Den Haag en omstreken.

Bent u geïnteresseerd in de Vrijmetselarij? Dan bent u van harte welkom om met ons kennis te komen maken. KLIKT U HIER OP DEZE LINK OM UZELF AAN TE MELDEN.

Proef de sfeer van onze vrijmetselaarsloge en bespreek met onze leden vrijmetselaars hoe zij invulling geven aan hun streven naar verdieping, zingeving en spiritualiteit – binnen de loge – én in het dagelijkse leven. Ontdek wat onze werkwijze met symbolen en ritualen voor u kan betekenen.

In uw zoektocht bent u terechtgekomen op de website van vrijmetselaarsloge De Ruwe Steen – een plek waar mensen naar elkaar luisteren en in vrijheid meningen naast elkaar leggen. Bij onze loge zien we onszelf als een ruwe steen waaraan we net zo lang kunnen beitelen totdat we ons een goede bouwsteen voor het gebouw van de mensheid achten.

Wij streven naar verdieping van inzicht en gaan uit van eenieders recht zelfstandig te zoeken naar waarheid. In dat streven staan wij natuurlijk niet alleen. Maar wij onderscheiden ons van andere organisaties door een bijzondere methode van werken. Wij maken onder meer gebruik van symbolen en rituelen die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens beschrijven. Symbolen zijn hierbij hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen.

Met onze website willen wij u graag kennis laten maken met loge De Ruwe Steen en een eerste indruk geven in het gedachtegoed van de vrijmetselarij.

Klik hier voor meer informatie over onze loge en hier voor een artikel en video van onze voorzitter over de vrijmetselarij.