Loge de Ruwe Steen

In 1957 waren een tiental vrijmetselaren lid van een grote loge. Zij hadden de wens om zich in een kleine loge meer te gaan verdiepen in esoterische en spirituele achtergronden en in ritualen en symbolen. Zo stichten zij een eigen loge die zij de symbolische naam gaven: “De Ruwe Steen”.

Onze loge is binnen de Orde van Vrijmetselaren een kleine tot middelgrote loge met zo’n 25 leden. Dit heeft als voordeel dat onze leden (de broeders zoals wij zeggen) elkaar goed kennen, een luisterend oor hebben voor elkaar en er plaats is voor diepgang.

De broeders van Loge de Ruwe Steen hebben verschillende achtergronden en beroepen en de leeftijden variëren van een jaar of 30 jaar tot ruim gevorderd. Ook in Maçonnieke leeftijd is er een grote verscheidenheid. Zo is ons oudste lid meer dan 50 jaar geleden ingewijd bij onze loge maar hebben we ook recent nog een nieuwe leerling aangenomen.

Onze activiteiten

Loge De Ruwe Steen heeft tweewekelijkse loge avonden op de 1e, 3e en 5e dinsdag van de maand.

Onze loge avonden kennen twee vormen. Ten eerste zijn er de comparitie avonden waar door een van onze leden (en soms een externe spreker) een bouwstuk (lezing) wordt gegeven met een esoterisch, spiritueel en zingevend karakter als basis en een verbinding naar het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Na afloop is er steeds ruimte om vrij en onafhankelijk visies met elkaar delen. Hierbij streven wij er steeds naar geen persoonlijke wrok of geschil te laten ontstaan. Ook mijden wij geschillen over godsdienst, volken, politiek of tussen in de samenleving bestaande rangen en standen. Er heerst een vertrouwelijke en respectvolle sfeer en er is voldoende ruimte voor humor.

Daarnaast kennen we open loges (de rituele bijeenkomsten) waarin we bijeenkomen voor inwijdingen en een aantal jaarlijks terugkerende maçonnieke hoogtijdagen.

Zowel na de comparities als na de open loges is er tijd voor informeel napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Een aantal malen per jaar organiseren we activiteiten buiten de loge. Zo organiseren we soms een comparitie buitenshuis of bezoeken we gezamenlijk een andere loge. Ook hebben we jaarlijks een aantal sociale bijeenkomsten waarbij ook de partners van onze leden welkom zijn. Tijdens de zomervakantie van eind juni tot eind september komt de loge niet bijeen.

Van Ruwe Steen naar bouwsteen

Eenieder van ons is op zijn manier bezig zin en betekenis te zoeken in de wereld om ons heen en in onszelf. Met andere vrijmetselaren willen wij met een individuele invulling en onderling begrip, aan een betere wereld bouwen. Wij doen dit door te beginnen bij onszelf.

Het ontwikkelen van zelfkennis wordt door ons gezien als het voortdurend bouwen aan onszelf. Vandaar de gevleugelde uitdrukking: Ken U zelf.

Werken aan onszelf is, symbolisch aangeduid, als werken aan een ruwe steen. Wij zien onszelf als een ruwe steen die kan worden bewerkt tot een zuiver kubieke steen, tot een bruikbare bouwsteen voor de samenleving. De Ruwe Steen is daardoor een plek waar u aan uzelf kunt werken. Heeft dit uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met ons op.