De oorsprong van de Vrijmetselarij

De Orde van Vrijmetselaren vindt haar oorsprong in Engeland. In 1717 was daar voor het eerst sprake van een overkoepelende grootloge. De Nederlandse Grootloge, koepel van samenwerkende vrijmetselaarsloges, verzelfstandigde zich van de Engelse Grootloge in 1756. De Nederlandse Grootloge is daarmee één van de oudste verenigingen in ons land en draagt de naam ‘Orde van Vrijmetselaren in het Koninkrijk der Nederlanden’. Het is een vereniging naar Nederlands recht, ingeschreven bij de kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor de plaatselijke loges.

Werkwijze

De Orde van Vrijmetselarij is een wereldwijde broederschap waarvan de leden mannen zijn. Het is een inwijdingsgenootschap en maakt gebruik van rituelen. Deze zijn bedoeld om iets wezenlijkst te ervaren en ons steeds weer aan het denken te zetten: het zijn momenten van bezinning. Ze hebben een diepe waarde en betekenis die kan helpen om zichzelf beter te leren kennen en antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van het bestaan.

De symboliek binnen de Vrijmetselarij is een universele taal. Waar ter wereld wij elkaar ook ontmoeten, waar het gesproken of geschreven woord te kort schiet, schept een gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.
De Orde van Vrijmetselaren kent een stelsel van drie graden: leerling, gezel en
meester. Elk nieuw lid beleeft zijn toetreding op zijn eigen wijze, afhankelijk van zijn persoonlijke instelling, achtergrond en opvatting over grote levensvragen. Na een jaar kan de leerling bevorderd worden tot gezel. Na weer een jaar kan dan de verheffing tot meester plaatsvinden. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.

Vrijmetselaren, vallend onder De Orde van Vrijmetselaren, werken in het licht van een hoger beginsel. Wij noemen dat hoger beginsel ‘De Opperbouwmeester van het Heelal’. Voor de één kan dat de samenhangende kracht van de natuur zijn, voor de ander het diepste in zichzelf en voor weer een ander het Licht, Kosmisch bewustzijn of God. Kortom, dogma’s bestaan niet binnen de vrijmetselarij. Maar als iemand niet iets heeft dat hij als hoger beginsel in zijn leven accepteert, zal het moeilijk zijn onze rituelen en symboliek te volgen.

Vrijmetselarij in onze huidige cultuur

Van oudsher heeft de mens een behoefte aan spiritualiteit ervaren. In de huidige tijd, waar de secularisatie wellicht haar hoogtepunt heeft bereikt, biedt de Vrijmetselarij een methode om aan de eigen behoefte aan spiritualiteit, op een persoonlijke wijze en zonder dogma’s invulling te geven.

De drang om meer inzicht in de zingeving van het menselijk bestaan te kunnen verwerven is een belangrijke drijfveer om zich als kandidaat bij één van de loges die vallen onder de Orde van Vrijmetselaren, aan te melden.

Daarbij staat de Vrijmetselarij, zonder zweverig te worden en met groot respect voor de individuele vrijheid, niet los van de maatschappij, maar maakt daar uitdrukkelijk deel van uit.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Orde van Vrijmetselaren: klik hier.
Voor de website van het Vrijmetselarij museum: klik hier.